Nyheter

På mällby Lantgård produceras nu Ägg de la mer, alltså ägg från havet. Varför heter de så? Jo, hönsen som lägger dessa ägg får ett helt unikt foder med hållbara proteiner – nämligen mussla! Att utvinna proteiner från musselkött är miljö- och klimatsmart och ger ett ägg med fantastisk kvalitet och smak. Musslan tar nämligen hand om näring som läcker ut i havet från exempelvis lantbruk, är packad med näring och nyttigheter och hjälper så vis till att motverka både övergödning av kuster och ger hönan ett foder av premium kvalitet både med avseende på miljö och ägg. Cirkulärt, hållbart och kvalitét. http://eggdelamer.com

Nyheter projekt kring fermentering och stallmiljö

Förbättring av stallklimat hos höns och kycklingar

Vi har fått medel från jordbruksverket för att testa mikrober i värphöns- och kycklingstallar. Jag är projektledare och projektet samarbetar med flera andra aktörer.

Syftet med projektet är att visa att det går att förbättra stallmiljön (och därmed djurhälsan) genom att förhindra ammoniakavgång i gödsel och ströbädd genom fermentering. Därmed minskas utsläppen och på så sätt förbättras klimatet både inomhus och utomhus. Detta blir ett regenerativt jordbruk som leder till bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft.
Målet med projektet är att kunna visa att alla, både stora och små ekologiska producenter inom framför allt ägg- och kycklingnäringen skall kunna använda sig av fermentering för att få en förbättrad stallmiljö, bättre djurhälsa och i förlängningen en bättre jord och ett bättre klimat. Detta ger då ett hållbarare jordbruk med förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft.

Vi är igång med fermentering, vad det gäller foder, ströbädd och gödsel. Sensorer för att mäta t ex temperatur, luftfuktighet och ammoniak är uppsatta och varje deltagare har via webben möjlighet att följa sina mätresultat dygnet runt.

Projektet pågår och varar till 1/5-2024.